درباره مشاوره

مشاوره (consultation) جریان فعال و پویایی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع نحوه برقراری ارتباط با دیگران را می‌آموزد؛ شیوه‌های معقول برای ارضای نیازهایش را یاد می‌گیرد؛ احساسات ناشناخته‌اش را می‌شناسد؛ اطلاعات وسیع و عمیقی درباره خویشتن به دست می‌آورد و پس از شناخت اهداف زندگی، چگونگی رسیدن به آن‌ها را معین می‌سازد. از این دیدگاه، اعتقادات و نگرش‌ها و رفتار و در نهایت شیوه زندگی فرد از طریق مشاوره دگرگون می‌شود.

 

رواندرمانی به حل مشکلاتی نظیر اختلال در کنار آمدن با زندگی روزمره، تاثیر آسیب روحی، بیماری جسمی یا فقدان (مثل مرگ عزیز) و اختلالات خاص روانی (مثل افسردگی و اضطراب) کمک میکند. رواندرمانی انواع مختلفی دارد و ممکن است تاثیر یک نوع روی یک مشکل خاص بهتر باشد. میتوان همراه با رواندرمانی از دارو یا دیگر روش های تراپی استفاده کرد.

مزیت:
  • . شواهد علمی برای درمان بیماری روانی و بهبود خلق و خوی

  • مشاوره روانشناسی برای OCD

  • مشاوره می تواند هزینه های پزشکی را کاهش دهد

  • مشاوره می تواند آموزش مهارت های مختلف باشد

  • مشاوره می تواند عوامل تاب آوری را ارتقا بخشد

متخصصان ما:
خلیل رحیمی

خلیل رحیمی

روانشناسی بالینی
کار از سال 1398

تماس با ما