مهارت های ما

با تخصص پزشکان ما اشنا شوید

ریلکسیشن
98 %
روان درمانی
89 %
tdcs
95 %
مشاوره
92 %
هیپنوتیزم
99 %
نوروفیدبک
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

خلیل رحیمی

خلیل رحیمی

روانشناسی بالینی
کار از سال 1398

دکتر مجید علوی

روان پزشک
کار از سال 1380
ساعت کاری ساعت حضور دکتر مجید علوی

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789