قوانین و مقررات :

✅مدت زمان تعریفی جلسه ۴۵ دقیقه و هزینه 530 هزار تومان می باشد(در صورت ادامه جلسه هزینه مازاد دریافت میگردد)

✅لطفا ۱۰ دقیقه قبل از زمان جلسه، در مطب حاضر باشید.

✅درصورت تاخیر مراجع، از زمان جلسه کسر میگردد.

✅درصورت تاخیر از جانب مطب، مدت جلسه شما محفوظ می باشد.

✅کنسلی یا جابجایی جلسات تنها در صورت هماهنگی با پذیرش تا ۲۴ ساعت قبل، با برگشت هزینه امکان پذیر می باشد(در غیراینصورت هزینه دریافت کامل میگردد )

✅هزینه فعلی با مبلغ 300 هزار تومان بعنوان پیش پرداخت کسر میگردد و تسویه کامل در مطب انجام میشود.

در حال بارگذاری ...

 

ساعت حضور جناب اقای خلیل رحیمی در مطب یه شرح زیر میباشد :

شنبه تا چهارشنبه :

شیفت صبح : 10 الی 14:30

شیفت عصر : 17 الی 22

پنجشنبه : شیفت صبح : 10 الی 14:30